Etiket: destekten yoksun kalma

Ara 11
TIBBİ MÜDAHALELERDEN DOĞAN ZARARLAR

GİRİŞ: Zarar, hekimin sorumluluğunun en önemli şartını teşkil eder. Zira, zararın…