Etiket: tıbbi müdahale

Ara 12
MALPRAKTİS NEDİR?

MALPRAKTİS – HATALI TIBBİ MÜDAHALE   Malpraktis, Latince “Male”…

Ara 11
TIBBİ MÜDAHALELERDEN DOĞAN ZARARLAR

GİRİŞ: Zarar, hekimin sorumluluğunun en önemli şartını teşkil eder. Zira, zararın…